lördag 27 februari 2010

OK Motellet

I mitten av 1960-talet färdigställdes OK-Motellet vid på den tiden Karlskronas enda riktiga infart.
Bild från Karlskrona kommunarkivs bildarkiv.

Idag är detta Karlskrona västra infart från E22.
Bild från Karlskrona kommunarkivs bildarkiv.

Ritning stämplad 1966.

Hur framtiden bär hän åt byggnaderna är ovisst. Kommunen har hyrt flertalet rum för att inhysa hemlösa. Se artikel.

Världens mest kända enskilda ubåt?

Rumslängorna är långa med härligt klassiskt motellutseende.

OK Motellet hette de sista åren Motell Rosenbom.

söndag 21 februari 2010

Tråkigheter i Karlskrona

Finns det hemlösa i Karlskrona? Ja tragiskt nog trodde man detta enbart var dedikerat storstäderna. För denna man är i alla fall Järnvägsstationen en varm fristad så här års. Nu verkar det som att kommunen ska omvandla gamla Motell Rosenbom till boende för hemlösa.

fredag 12 februari 2010