söndag 25 januari 2009

Min barndoms skola

Om jag inte minns fel gick jag på Östra Torpskolan mellan 1981-1987 då i klass 1 till 6.
Skolan byggdes 1974 och tio år senare fick jag som tioåring fira skolans första decennium.

Dessa dörrhandtag fanns även då jag gick på skolan och då som nu undrar jag vad "Drac" är...

På åttiotalet finns inte förskolan som syns till höger i bild. Den förskolan fanns vid Kronotorp istället. I denna nya förskola går min systerdotter.

Östra Torpskolan ligger i ett område som är ett topografiskt drömläge för barn framförallt på vintern. Numera är det brist på snö och skolan har väl av den anledningen byggd äventyrshus istället.

Mycket svett och många mål har förverkligats på Östra Torpskolans "idrottsarena".

En liten bit från skolan finns detta fantastiska klätterträd. Det är en ek som föll före min tid och fortsatte växa liggandes.

fredag 23 januari 2009

Torn och kanoner på Torhamns Udde

På Torhamns Udde finns ett antal militära anordningar som mer eller mindre är i drift. Detta mätstationstorn ingick i batteri Lungskär och omfattade inbasmätare och eldledningsradar.

Känns precis som om trädet och grenen har sitt syfte här.

Precis som många försvarsanläggningar från förr finns en del ståvärn placerade runt omkring.

Detta torn är alltså ett skyddsobjekt. De normala restriktionerna för skyddsobjekt är förbud mot tillträde. Vissa skyddsobjekt och även fotoförbud. I detta fall får man inte fotografera inom skyddsobjektetet. Det innebär att all interiör fortfarande är hemlig.

På Torhamns Udde hade även FMV en provskjutningsstation. Denna är numera nerlagd men erbjuder vissa sevärda rester där det förvånansvärt inte finns några större restriktioner än ett lägre staket.

söndag 18 januari 2009

På hästens rygg

När Ylvas kompis Annie ska rida på sin Embla för första gången är alla kamerorna igång.

söndag 11 januari 2009

Teodolittornet vid Sibbaboda

En bit in i skogen från vägen vid Sibbaboda ligger detta teodolittorn. Detta ska tydligen vara ett av tre torn. De andra två gick faktiskt inte att hitta idag.

Tornen byggdes 1940 och var avsedda som artillerieldledning för batterierna i Karlskrona östra skärgård samt för rörliga enheter placerade på Torhamslandet.

Givetvis är dörren in till tornet låst.

I anslutning till tornet finns denna manskapsbarack som säkerligen stått övergiven i flera decennier.

Tiden står stilla...

Daterat från 1966.

Husqvarna Fältspis No 722 M

fredag 9 januari 2009

Fallet för JK

Ovan artikel från BLT

Välkommen till min sida Justitiekanslern!

Ni är här för jag är en av miljoner föräldrar som känner stolthet över mina barn och publicerar fina bilder av dem på internet.
Nu har ni ett spännande fall när åklagarkammaren givit er uppdraget att ifrågasätta om bilderna på min blogg strider mot grundlagen.

När ni ändå är här kan ni få semestertips inför sommaren. Karlskrona med dess omgivningar erbjuder mängder av upplevelser.
Som sagt varmt välkomna!

En fråga till JK och ni andra läsare:
Är en bild på ett påklätt barn som leker hund kränkande?

Mer om utgivningsbevis
Mer om grundlagsskydd

*****

Uppdaterat 21 januari 2009.
Nu kom JK:s dom som väntat
Se i BLT

måndag 5 januari 2009

På östkusten

Långt bort i östra kommunändan på Torhamnslandet är det mestadels fritt hav mot Baltikum såvida inte någon enstaka småö eller Öland ligger i vägen. Hit når inte horder av folk och landskapet är vackert med sina strandängar och svårtillgängligheten är delvis överhängande.

Givetvis finns här militära rester som denna strålkastarplats vid Sibbaboda.

Strålkastarplatserna var bestyckade med lampor som med enorm styrka kunde lysa upp både fartyg och flyg. Idag har vi infraröda sikte eller annan sorts målradar.

Fartyget nästan "hägras" bort.

Längre söderut ligger Svanhalla Hamn. Vägen dit är anvisad med gul skylt det vill säga som i detta fall en liten grusväg förbi ett kustnära agrarlandskap.

En stilla känsla av övergivet iallafall för säsongen.

Tvångsmässig vintervila.

På andra sidan viken vid Svanhalla hamn ligger detta värn i Per-Albinlinjen.

Per Albinlinjen uppkallades efter statsminister Per Albin Hansson och var en över 50 mil lång försvarslinje som uppfördes under andra världskriget för att skydda Sydsverige mot en tysk invasion.

Genom åker, snårmark och sankt strandområde går "vägen" till värn nr 122.

Per Albinlinjen går från Båstad ända till Olsäng söder om Kristianopel och bestod som mest av 1063 stycken olika värn samt ett hundratal skyddsrum.

Detta värn är ett klassiskt kulsprutevärn och är i mycket gott skick helt utan vandalism.

Mer om Per Albinlinjen med en del faktafel finns att läsa här.

söndag 4 januari 2009

Giftigt övergivet sågverk

Ett stenkast från Karlskrona i grannkommunen Ronneby finns ett av Blekinges giftigaste område.

Sågverket med dess tomt i Mölleryd har placerats i högsta möjliga riskklass av länsstyrelsen som nu har juridisk huvudbry för att hitta den ansvarige för saneringen.

Problemet är att sågverket gick i konkurs 1985 då det ägdes av Johannishus AB som ansågs stått för mestadelen av föroreningen av marken. Därefter drevs stället av Johannishussågen som avvecklade verksamheten efter en omfattande brand som förstörde sågen.

Idag ägs marken och byggnaderna av Johannishus fideikommiss AB vars verkställande direktör är själva greve Hans Wachtmeister.

Men eftersom Wachtmeister inte bedrivit sågverksamhet kan hans företag inte belastas en sanering.

Länsstyrelsen lät Avanti Juridik på uppdrag undersöka vem som kunde ansvaras för saneringen vilket blev en lång svår resa i det juridiska träsket.

När en anläggning har högsta riskklass innebär det att risken för giftspridning är mycket stor.

Eftersom det inte går att hitta ansvariga för saneringen kommer länsstyrelsen använda statliga medel som finns avsatta just för sådana här ändamål.

Provtagningar är beräknade till våren och därefter kommer sanering ske genom att gräva ut och forsla bort de förorenade jordmassorna.

Gifterna har främst uppkommit pga tryckimpregnering som leder till mycket höga halter av dioxiner i markens ytskick.

Dioxiner kan bland annat ge allvarliga hudskador, försämrat immunförsvar, tumörer, mutationer och störningar på reproduktionssystemet. Dioxiner lagras i kroppsfettet, och halveringstiden varierar beroende på dioxinsort, men kan vara mellan 7-20 år, ibland längre.

Stolen kom säkert till användning när sågverksarbetaren var trött och sliten.

Tomt och öde...

varvat med vandalism.

Gillar man inte detta förfall så ligger vackra Johannishus Slott i närheten.

Hur stavar folk egentligen?

Fåtal hela rutor.

Var det ingen som orkade sopa upp när sågverket övergavs?

Givetvis finns det timmer här också... i labyrintformade mängder.