onsdag 1 oktober 2008

Celebert besök på Repslagarbanan

Rumäniens ÖB (överbefälhavare) Gheorghe Marin samtalar med Repslagarbanans pensionerade konteramiral Sten Swedlund. Vår egna ÖB, Håkan Syrén står i mitten.

Sten och Mary visar en intresserad ÖB hur hampa blir till rep.

Rumäniens ÖB verkar bli imponerad.

En högt uppsatt rumänsk militär.

ÖB Håkan Syrén fick prova det hårda livet som repslagare.

Sten Swedlund överlämnar en äkta Lindholmentillverkad repstump som present till Gheorghe Marin.

Vilken bildtext kan man ha här?

Inga kommentarer: