fredag 22 maj 2009

Vattenfallet vid vattenverket

Karlskrona kommuns vattentäkt är Lyckebyån. Det moderna vattenverket som delvis syns i bild ligger vid Lyckebyåns nedersta fall.
Om några år kommer Lyckebyåns vatten föras i pipelines till Johannishusåsen för att där få naturlig rening och sedan föras tillbaka till Karlskrona. Idag renas vattnet kemiskt vilket ger en stundom kloraktig smak.
Mer om detta finns att läsa på Karlskrona kommuns hemsida.

Inga kommentarer: