lördag 22 augusti 2009

Visbykorvetten

Jag tog ett antal hundra bilder från luften framförallt över Karlskrona. Dessa publiceras succesivt.