torsdag 12 november 2009

Fjärrvärmeverket i Gullberna

Gullberna Park har ett alldeles eget fjärrvärmeverk som förser stora delar av centrala Karlskrona med fjärrvärme tillsammans med fjärrvärmeverket på Västerudd. På bilden syns delar av anläggningen samt de svarta askcontainrarna.

När flisladan är full rymmer den 2200m3 och har ett djup på nästan 15 meter.

Gripklon i flisladan som stuvar om flisen. Den tar 5 ton flis i ett grepp.

Pannhallen (flispannan är det blåa överst på bilden).

Här står Mikael Lund i kontrollrummet och pekar på processbilden på skärmen.

Flistransportören matar upp flis från flisladan till pannan.

Airshots sotar pannan. Detta system gör att driftstopp för sotning blir färre eftersom sotning kan göras samtidigt som anläggningen är i full drift. Det minskar antalet sotningar till ungefär hälften.

Pannhallen uppifrån, ser övre delen av flispannan (det blåa till höger).

I flispannan är det ca 950 grader.

Det brinner i flispannan (effekt 12 MWh).

Reservkraft (dieselmotorer som går igång vid elavbrott).

Gaspannan som drivs med deponigas från Bubbetorp, det förbränns och blir energi.

Distributionspumparna, två elmotorer på vardera 315 kW, som pumpar 300 lit/sekund.

Fjärrvärmeverkets skorstenen. Rökens temperatur är dryga 20 grader.

Ackumulatortanken rymmer 2000m3 hett vatten.

Mer om processen kan man läsa här.

Stort tack till Mikael Lund på Affärsverken.

Inga kommentarer: