söndag 4 juli 2010

Nostalgia Festival dag 2 i Karlskrona

M/Y Svalan var den siste och mest kända av Ivar Kreugers snabbgående båtar och byggdes 1928. Dessvärre hände en olycka på 60-talet på land och Svalan bröts i två delar. Denna båt, exakt kopia av Svalan stod färdig för några år sedan. Mer att läsa om Svalan här.


En vacker blänkande skapelse.

Dagens festival var tillägnad sjöfarten och veteranbåtar men som vanligt kommer en hel del gamla åk till Stumholmens badplats.

Anders Tenor med hustru hade flygit ända från Örebro med sin sjöburna Cessna.

Artikel om festivaldagen i BLT.

Inga kommentarer: