måndag 13 september 2010

KSRR Gruvan

Vi är på väg ner till Kustspaningsradarstationen Gruvan som fram tills nerläggningen 1992 var ytterst hemlig. Anläggningen ligger nästan mitt på Aspö.

En våning ner låg Brigadstaben men vi börjar i bergrummets översta rum.

Maskineriet med dubbla dieslar höll anläggningen vid liv.

Anläggningen driftsattes 1953 och var under sin tid Karlskrona skärgårds viktigaste spaningsorgan.

En vacker bakelittelefon.

Viktiga posteringar från Gruvan.

Via den på sin tid moderna växeln kunde operatören koppla ihop olika enheter.

Anläggningens stora radar sätter man igång med denna spak.

Fuktrapportering.
Ett bergrum som inte driftsättes med avfuktning och värme vattenfylls ganska fort.

Under fredstid fick man göra många behov utanför anläggningen.

Den som sov överst hade inte mycket "space"...

Undrar hur de smakar?

Om detta var en trevlig arbetsplats vet bara de som var där då det begav sig.

Via en sidoutgång går vi en våning ner till Brigadstaben.

Här inne satt krypteringsmannen enskilt och ostört bakom draperiet.

Radiooperatörernas arbetsplatser.

Brigadstabens ledning satt i detta rum. Det ser man bland annat på det upphöjda golvet. Det är meningen att rummet skall återställas som det var förr när utrustning inhämtats.

Ännu mer bakelit.

Den röda inredningen avslöjar att det var kustartilleriets arbetsplats. Hade det varit en enhet för flottan hade inredningen varit blå.

KSRR Gruvan var en av 30 likvärdiga anläggingar i landet. Gruvan är den enda som föreslås att bevaras och bli K-märkt vilket är glädjande.

Brigadstabens matsal.

Ovan jord finns anläggningens radar och kommunikationsantenn. Runtom radarn finns flera värn för marktrupper i bevakande och skyddande syften.

Några hundra meter från radarn fanns en skenradar vilken är riven. Denna skenradar har man ej funnit några som helst spår av idag.


Ännu ett tack till Olle Melin som gjorde detta besök möjligt.

2 kommentarer:

Lars sa...

I know that I am repeating myself, Ulf. But your pictures from all these abandoned defense installations are totally awesome!! Thanks! ;-)

Canis Lupus sa...

Tack Lars,
Du ska veta hur det rinner till i min mungipa när jag besöker sådana ställen. :)
Spåren framförallt från Cold War är mer än spännande!