lördag 15 september 2007

Skärfva herrgård

Skärfva herrgård byggdes 1785 - 1786 som sommarbostad av varvsamiralen Fredrik Henrik af Chapman i samarbete med amiralen Carl August Ehrensvärd.

Läs mer om Skärfva här.

Inga kommentarer: