torsdag 30 juli 2009

Östra Hästholmens försvarslinje

Intressant att de gula förbudsskyltarna nu ersatts av dessa blåa lite mer "up to date-skyltarna" med tanke på det försvarspolitiska läget. Det är ju trots allt 20 år sedan kalla kriget slutade...


Östra Hästholmen och delen Killeberget var ganska tungt beväpnat när det började anläggas 1928.

Batteri i öppna brunnar med 12 cm kanoner modell 1894.


På Killeberget finns denna minstation som hade stor betydelse under kalla kriget speciellt då U137 gick på grund. Artikel finns att läs i BLT om hur föreningen KA2 Muldivision Intressenter försöker få minstationens öde bevarat till framtiden.

Ganska brutalt sätt att göra minstationen helt obrukbar. Men jag antar att mineringen ute i havet plockades bort då minstationen stängdes. Jag hade även sett fram emot minstationens kommunikations- och radarmast men den har ganska nyligen vinkelslipas ner helt. Tråkigt!
I denna länk finns några bilder innefrån minstationen.Denna byggnad misstänks vara en äldre modell av minstation.

Ganska karg arbetsmiljö må jag säga.

En bit från minstationen finns Killebergets kommandoplats som skötte eldledning för batterierna. Kommandoplats och batterier avvecklades 1955.

Glädjande är att man bevarar denna anläggning. Avfuktningsaggregatet brummar för fullt här inne.

Utsikt mot Torumskär och Gåsefjärden.

Hur mycket resurser lade man egentligen ner på att skydda landet från invasion?

Idag finns för oss intresserade de historiska lämningarna från när landet skyddades mot invasion i större omfattning.

Så här vackert och strandnära utan strafftaxering ligger Killebergets skyddsrum.

Lite fukt och 10 cm vatten på golvet drabbar ingen skyddsökande.

Barackerna är förhållandevis välbevarade.

Inga kommentarer: