lördag 14 juni 2008

Visning på Repslagarbanan

Repslagarbanan inne på Marinbasen är 300 meter lång, dock är den inte lika hög till taket som min dotter uppmärksammade.

Förberett för visning.

Tjära luktar gott.

Amiral Sten Swedlund fångar med sina kunskaper och charm turisterna som denna gång kom ända från Ulricehamn.

Turisterna får givetvis hjälpa till.

Repslagarbanan har öppet de varma månaderna på året. Besök bokas på Karlskrona Turistbyrå eftersom banan ligger inne på militärt område. Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona driver Repslagarbanan med tillhörande musuem.

Inga kommentarer: